Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OZ 559/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w przedmiocie przekazania wniosku o rozbiórkę obiektu budowlanego

II SAB/Wa 195/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-13

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności dotychczas wydanych w sprawie decyzji administracyjnych

I OZ 102/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 76/13 w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

II SO/Ol 4/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-19

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sygn. akt II SAB/Bk 57/12

I OW 243/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OW 259/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek Z. R. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu oraz WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w sprawie z wniosku

I OW 272/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-27

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o wyłączenie sędziego Elżbiety Kaznowskiej od rozpoznania niniejszej sprawy

II OW 231/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 93/12 na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach w przedmiocie dobudowy wiatrołapu do budynku mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   15