Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 443/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007

I OZ 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008

II SAB/Ol 51/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-09

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OW 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008 sygn. akt II SA/Kr 420/10

II SO/Ke 4/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-04-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007

I SA/Wa 1465/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie podziału nieruchomości

I SA/Wa 1465/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-14

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie podziału nieruchomości

I SA/Wa 1465/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-14

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Kr 1137/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-24

Wniosek w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych

I OW 23/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009 sygn. akt II SA/Kr 421/10
1   Następne >   3