Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 1249/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego; w zakresie wyłączenia od rozpoznawania niniejszej sprawy sędziów: WSA Joanny Cylc

II SA/Lu 1248/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego; w zakresie wyłączenia od rozpoznawania niniejszej sprawy sędziów: WSA Joanny Cylc

IV SA/Gl 1097/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-30

Skarga M. D. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego NSA Tadeusza Michalika oraz sędzi WSA Beaty Kalagi

II SA/Lu 53/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych; w zakresie wyłączenia od rozpoznawania niniejszej sprawy sędziów: WSA Marty Laskowskiej

III SA/Gd 1044/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 1040/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 1154/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OZ 1153/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie z dnia[...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej
1   Następne >   +2   +5   10