Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Lu 954/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Gl 154/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego WSA Stanisława Niteckiego

II SA/Lu 934/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Gl 437/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] nr [...] w kwestii wniosku skarżącego z dnia [...] o wyłączenie sędziego NSA Tadeusza Michalika

I OW 254/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek Z. R. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu oraz WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w sprawie z wniosku

I OW 244/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I OW 243/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OW 269/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

I OW 286/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

I OW 198/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego sygn. akt IV SAB/Wr 39/13
1   Następne >   3