Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Lu 1042/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie świadczenia pieniężnego na dożywianie

II SA/Sz 595/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-17

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na skargę

I OZ 1030/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wyłączenia sędziów w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 840/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 842/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję S K O w L. w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SAB/Lu 599/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie odwołania w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SA/Lu 838/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 1041/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie specjalnego zasiłku celowego

IV SAB/Wr 104/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-22

Wniosek w przedmiocie załatwienia podania z dnia [...] r. dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika Z. nr [...] we W. z dnia [...] r. nr [...]

IV SAB/Wr 103/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Wniosek w przedmiocie załatwienia podania z [...] dotyczącego weryfikacji decyzji kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr [...] w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. z [...], nr [...]
1   Następne >   +2   4