Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 508/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wymeldowania

II OW 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Wniosek w przedmiocie wymeldowania, sygn. akt III SA/Kr 1723/12

II OW 76/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość, sygn. akt II SAB/Gl 35/09

II OSK 74/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OW 53/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie wymeldowania

II OZ 271/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie wydania zaświadczenia

II OW 46/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Skarga S. P. na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie anulowania czynności materialno

II OSK 1391/10 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 41/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska

II OZ 652/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego znak: [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   2