Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Op 2/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SO/Op 1/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SO/Op 6/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SO/Op 3/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SO/Op 4/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-18

Wniosek w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SO/Op 5/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-18

Wniosek w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej