Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 866/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SO/Lu 3/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wniosku M. K. o wyłączenie sędziów WSA w sprawie dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego