Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 574/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-10

Skarga M. W. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania wniosku M. W. o wyłączenie sędziego WSA Hanny Knysiak