Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Po 843/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania prowadzonego w zakresie nabycia przez płatnika ulgi w podatku rolnym

I SA/Po 498/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Po 499/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-27

Wniosek w przedmiocie zwieszenia z urzędu postępowania w sprawie wydania potwierdzenia nadania numeru NIP do czasu rozstrzygnięcia postępowania o zarejestrowaniu Spółki w organizacji przez Sąd Rejonowy w Poznaniu

I SA/Po 339/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie wszczęcia i prowadzenia jednego postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zbyciem w 2005 roku nieruchomości

I SA/Po 1008/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie uznania ponaglenia za bezzasadne

I SA/Po 843/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-17

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania prowadzonego w zakresie nabycia przez płatnika ulgi w podatku rolnym

I SA/Po 138/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne jako nieuzasadnionych

III SA/Po 917/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego

I SA/Po 498/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Po 843/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-29

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania prowadzonego w zakresie nabycia przez płatnika ulgi w podatku rolnym
1   Następne >   2