Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 293/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego , nr [...] w przedmiocie odmowy wykładni treści postanowień

II GZ 292/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego , nr [..] w przedmiocie odmowy wykładni treści postanowień pos...

II GZ 306/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II GZ 311/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 317/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

II GZ 313/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego postanawi...

II GZ 314/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu notarialn...

II GZ 304/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 305/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 303/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego
1   Następne >   2