Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1188/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-12

Skarga J. R. na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wr 185/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-27

Wniosek w przedmiocie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby