Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 760/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Świnoujście oku nr XI/90/2007 w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście

II OW 33/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Wniosek K. Z. i A. Z. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w K. za nieprzekazanie skargi w terminie

I OZ 1084/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. , Nr [...] w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych

II OZ 37/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 18 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1513/14 o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie Krystyny Napiórkowskiej i Beaty Sobochy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Michałowice z [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2563/12 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta L.

II SA/Kr 1062/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 458/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ś. Nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ś.

IV SA/Gl 566/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyboru wicestarosty w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego WSA Andrzeja Matana

I SA/Łd 6/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy R. za rok 2012

II SA/Bk 95/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia B Spółka z o.o. w B.
1   Następne >   +2   +5   +10   13