Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 458/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ś. Nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ś.

II OZ 457/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ś. Nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ś. (rejon Basenu Północnego i fortów)

II OZ 459/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ś. Nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ś. (rejon ul. B. ., Placu S. i Placu W.)

II SA/Go 32/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-08

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Po 14/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 291/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-14

Wniosek w przedmiocie częściowego uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście

II SA/Sz 292/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-14

Wniosek w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon Basenu Północnego i fortów

II SA/Sz 293/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-14

Wniosek w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności)

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-05

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II OZ 551/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Z.
1   Następne >   2