Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OZ 301/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi P.S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1541/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi P. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-16

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-28

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-04

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-26

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego