Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 962/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Departamentu Kontroli Ministerstwa Infrastruktury