Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2797/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu udzielonej dotacji

II GW 15/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 1294/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu państwa

V SA/Wa 2695/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu udzielonej dotacji

I SA/Sz 520/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym p o s t ...

III SA/Po 1241/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

V SA/Wa 1314/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu państwa

II GZ 160/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji z budżetu państwa

II GZ 786/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie wniosku Cezarego T.o wyłączenie sędziów WSA w Sz.: Grzegorza Jankowskiego, Kazimierza Maczewskiego, Marzeny Kowalewskiej, Arkadiusza Windaka, Danuty Strzeleckiej -Kuligowskiej, Anny Sokołowskiej, Alicji Polańskiej, Joanny Wojciechowskiej, El...

V SA/Wa 2945/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Wniosek Stowarzyszenia [...] o wyłączenie sędziów Beaty Blankiewicz-Wóltańskiej, Ireny Jakubiec-Kudiury, Izabelli Janson, Andrzeja Kani, Piotra Kraczowskiego, Beaty Krajewskiej, Krystyny Madalińskiej-Urbaniak, Barbary Mleczko-Jabłońskiej, Doroty Mydłowskiej, Mirosławy Pindelskiej, Piotra Piszczka, Michała Sowińskiego, Jarosława Stopczyńskiego, Arkadiusza Tomczaka, Ewy Wrzesińskiej-Jóźków, Tomasza Zawiślaka od rozpoznania spraw wnioskodawcy
1   Następne >   +2   6