Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 1148/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

III SA/Po 1149/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

III SA/Po 937/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-28

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

III SA/Po 654/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych we wniosku przyznanie płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2008

III SA/Po 1154/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2013,

III SA/Po 1445/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności ONW na rok 2012,

III SA/Po 352/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wyłączenia organu

III SA/Po 352/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wyłączenia organu

III SA/Po 1891/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013,

III SA/Po 848/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Skarga M K na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010
1   Następne >   2