Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bk 81/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Wa 769/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Bk 28/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-01-19

Wniosek w przedmiocie niewykonania postanowienia wyznaczającego termin do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SAB/Bk 35/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania inwestycji na środowisko poprzez niewykonanie przez organ wyroku NSA z dnia 2

II SAB/Bk 44/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany

II OW 37/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 57/13 na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego

II OW 85/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga D. L. i G K na bezczynność Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania sygn. akt II SAB/Kr 7/14

II SAB/Bk 57/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie niewykonania postanowienia wyznaczającego termin do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania nieważnościowego dotyczącego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II OW 66/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 57/13 na bezczynność Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego

II SAB/Bk 81/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-04-04

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2