Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SO/Ol 4/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-19

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sygn. akt II SAB/Bk 57/12

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-27

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o wyłączenie sędziego Elżbiety Kaznowskiej od rozpoznania niniejszej sprawy

II OW 163/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Sprawa ze skargi W. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SAB/Gl 39/14

II OW 164/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Sprawa ze skargi W. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sygn. akt II SAB/Gl 38/14

II OW 110/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

Skarga W. O., sygn. akt II SAB/Gl 38/14 na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

II SO/Op 47/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-25

Skarga W. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sygn. akt [...]

II OZ 608/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.W. na przewlekłość postępowania Wojewody Podlaskiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty H. o pozwoleniu na budowę

II OZ 607/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Hajnowskiego o pozwoleniu na budowę...

II OZ 417/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.W. na przewlekłość postępowania Wojewody Podlaskiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Hajnowskiego o pozwoleniu na budowę

II OW 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę sygn. akt II SAB/Bk 5/12
1   Następne >   3