Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol

II SO/Wa 31/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek P. C. o wymierzenie grzywny Komendantowi Głównemu Policji za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

IV SO/Wr 4/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-25

Wniosek D. D. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 23/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I OZ 452/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. II SAB/Wa 449/11 ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Klembów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. 5362/2011

II SO/Wa 35/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa 464/1

II SO/Wa 28/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

IV SO/Wa 7/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie stanu wody na gruncie

I OZ 539/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o odrzuceniu zażalenia Burmistrza Miasta R. na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o wymierzeniu grzywny Burmistrzowi Miasta R. za nieprzekazanie skargi E.Ż.

IV SO/Po 5/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi za nie przekazanie akt sprawy

II SA/Sz 1267/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi B. O. o wymierzenie grzywny Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem samowolnie wykonanych robót budowlanych wymierza Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości [...] złotych.
1   Następne >   +2   +5   +10   32