Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 958/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. K. o ukaranie grzywną [...] Szpitala [...] w W. na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z nieprzekazaniem w terminie skargi K. K. w przedmiocie bezczynności w zakresie udostępnienia dokumenta...

II SA/Rz 804/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia