Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SA/Op 342/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. i B Sp. z o.o. na Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie kary pieniężnej za wydobywanie kopalin

II SA/Op 466/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-25

Sprawa ze skargi K. K. na Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. w przedmiocie grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie uposażenia żołnierza zawodowego

II SA/Op 388/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-12

Sprawa ze skargi A. J. o wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 86/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-24

Skarga A. W. - P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Opolu w sprawie umorzenia postępowania w sprawie użytkowania obiektu budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 489/07

II SA/Op 167/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. w przedmiocie kary za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

II SA/Op 187/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w O. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

II SA/Op 118/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice o wymierzenie Gminie Komprachcice grzywny tytułem niewykonania wyroku WSA w Opolu w przedmiocie zarzutu na projekt planu miejscowego

II SA/Op 555/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-16

Sprawa ze skargi A. W. - P. i M. W. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim za niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych.

II SA/Op 74/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie warunków zabudowy terenu

II SO/Op 13/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-10

Wniosek R. W. o wymierzenie grzywny Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Opolu za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt sprawy
1   Następne >   +2   5