Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SO/Wa 3/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21

Wniosek M. G. o wymierzenie organowi grzywny

III SA/Kr 630/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi F. M. na niewykonanie przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr [...] w B wyroku w sprawie III SA/Kr 739/10

II SO/Rz 20/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych wraz z odpowiedzią na nią i aktami sprawy

II SO/Wa 18/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Wniosek R. L. o wymierzenie Dowódcy Sił Powietrznych grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

VIII SO/Wa 1/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Wniosek G. C. o wymierzenie grzywny Dowódcy Sił Powietrznych z art. 55 ppsa za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy

III SO/Gd 4/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SA/Op 167/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. w przedmiocie kary za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

II SA/Op 187/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w O. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

III SO/Gd 3/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SO/Ol 18/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-09

Wniosek S. G. o wymierzenie Dowódcy Jednostki Wojskowej grzywny z art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
1   Następne >   2