Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

III SO/Po 1/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-25

Wniosek K. P. o wymierzenie Staroście grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II SO/Wa 77/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie próby wymuszenia przez Starostę Powiatu W. poniesienia nienależnej opłaty za udostępnione dokumenty

II SO/Wa 43/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych

II OZ 1339/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku W. P. przeciwko Staroście Krotoszyńskiemu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

II SO/Wa 56/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-18

Wniosek Z. L. o wymierzenie Staroście N. grzywny za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 155/08

III SO/Lu 8/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-23

Wniosek A.B. o wymierzenie grzywny Staroście za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi A.B. na czynność tego organu

III SO/Po 2/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-25

Wniosek K. P. o wymierzenie Staroście grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II SO/Bd 52/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście B.

III SO/Lu 3/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

I OZ 645/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi z 16 czerwca 2014 r., sygn. akt III SO/Łd 4/14 o oddaleniu wniosku o wymierzenie grzywny w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego samowolnych przeróbek mapy zasadniczej
1   Następne >   +2   +5   9