Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Rz 1009/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-28

Skarga J. K. - Firma '[...]' na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niestosowanie się do wymogów prawa żywnościowego, na skutek wniosku pełnomocnika skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji