Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SO/Wa 36/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Wniosek B. B. o wymierzenie grzywny Radzie [...]

II SA/Go 103/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-14

Sprawa ze skargi A.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 2949/01

II OSK 1975/11 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01

II SO/Op 13/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-10

Wniosek R. W. o wymierzenie grzywny Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Opolu za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt sprawy

VIII SO/Wa 13/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-17

Wniosek J. B. o ukaranie grzywną Ministra Infrastruktury w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

VIII SO/Wa 14/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-04

Wniosek H.G. o ukaranie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SA/Wr 519/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-09

Sprawa ze skargi A. B. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta L. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 614/09

II OZ 206/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku H. G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

II SO/Kr 17/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-30

Wniosek A. O. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] w K. za nie przekazanie skargi

II SA/Wr 22/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-24

Sprawa ze skargi A. sp. z o.o. z/s w Z. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Z. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Z. grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych, płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia niniejszego wyroku.
1   Następne >   2