Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SO/Wa 5/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-30

Wniosek P. Sp. j. z siedzibą w P. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.

VII SO/Wa 66/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Wniosek T. C. o wymierzenie Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego grzywny w związku z niewykonaniem obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 p.p.s.a.