Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Wniosek K. P. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SO/Wa 19/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Wniosek T. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W.

II SO/Gd 8/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-24

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

I SO/Wa 11/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny S. Przedsiębiorstwo Państwowe w W. w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I SO/Wa 18/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-29

Wniosek J. W. i J. W. o wymierzenie Ministrowi Infrastruktury grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SO/Wa 6/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-23

Wniosek Z. L. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny

I SO/Wa 17/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-29

Wniosek J. W. i J. W. o wymierzenie Ministrowi Infrastruktury grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 222/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SO/Wa 19/08 o wymierzeniu Prezydentowi m.st. Warszawy grzywny z tytułu niezastosowania się do obowiązku terminowego przekazania skargi N. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 951/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenie Wojewodzie Lubelskiemu grzywny w kwocie 9 909 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięciu) złotych za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi P. W. na bezczynność tego organu w sprawie z wniosku P. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Lubelskiemu za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Ad...

I SO/Wa 8/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-15

Wniosek J. W. i J. W. o wymierzenie Ministrowi Infrastruktury grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   12