Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Gd 8/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-24

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości