Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 906/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 59/06 o nie uwzględnieniu wniosku o wymierzenie Ministrowi Skarbu Państwa grzywny