Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 670/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi S. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 251/12

I SA/Wa 248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. I SAB/Wa 21/09

I SA/Wa 537/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku sądu wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 3 000 (trzech tysięcy) złotych w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 109/0

I SO/Wa 1444/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.