Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1112/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy L. z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę

IV SO/Wa 26/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na 2011 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ...