Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 52/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie nałożenia kary porządkowej;,