Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SO/Wa 8/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek I. M. o wymierzenie Radzie Miasta Z. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270)

III SO/Wa 9/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek P. M. o wymierzenie Radzie Miasta Z. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270)

I SO/Lu 3/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy

II FZ 48/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w S. grzywny w wysokości 3 000 zł w sprawie ze skargi

III SO/Po 2/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

Wniosek K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w ... w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt i odpowiedzi na skargę

I SO/Sz 10/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-04

Wniosek I. J. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny na podstawie art. 55 par. 1 ppsa za nieprzekazanie w terminie skargi na decyzję SKO Nr [...]

I SA/Bd 879/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

Sprawa ze skargi K. O. na niewykonanie wyroku sądu przez S. T. w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

I SO/Ol 5/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-12-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi

I SO/Bk 1/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-26

Wniosek K. T. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w B. grzywny w związku z nieprzekazaniem Sądowi w terminie odpowiedzi na skargę na decyzję z dnia [...].10.2008 r., nr [...] wraz z aktami sprawy