Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Bd 879/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

Sprawa ze skargi K. O. na niewykonanie wyroku sądu przez S. T. w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu