Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Wa 50/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Wniosek w przedmiocie lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

II OSK 1219/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady płatnej

II OSK 3137/17 - Wyrok NSA z 2018-06-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wydanie decyzji z przekroczeniem terminu