Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SO/Wr 4/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-01

Wniosek J.K. o wymierzenie Radzie Miejskiej w J.-L. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie II SA/Wr 143/14

II SO/Wr 5/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-01

Wniosek J.K. o wymierzenie Radzie Miejskiej w J.-L. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie II SA/Wr 144/14