Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SO/Gd 1/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II OZ 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny

III SO/Lu 8/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-23

Wniosek A.B. o wymierzenie grzywny Staroście za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi A.B. na czynność tego organu

VII SO/Wa 5/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Wniosek J. P. o wymierzenie Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu grzywny

II SA/Bk 190/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/Bk 424/09 ze skargi na decyzję dotyczącą choroby zawodowej

II OSK 1270/09 - Wyrok NSA z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 111/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej

II GZ 90/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. P. P. Sp. z o.o. z siedzibą w G. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VI SO/Wa 4/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-05

Wniosek G. N. o wymierzenie Ministrowi Zdrowia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Wniosek M. Sp. z o.o. z siedzibą w G. o wymierzenie Ministrowi Zdrowia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, nr 153, poz. 1270 ze zm.)
1   Następne >   3