Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Po 345/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-31

Sprawa ze skargi W. M. o wymierzenie Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 206/09

III SO/Kr 2/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

IV SO/Po 2/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. grzywny

II OSK 1358/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. P. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie ustalenia zdolności do służby wojskowej

II SO/Wa 16/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

Wniosek w przedmiocie uznania związku schorzeń ze służbą