Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SO/Gd 34/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie grzywny z powodu nieprzekazania skargi na bezczynność w sprawie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SO/Wr 8/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi w terminie,

III SO/Wr 7/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-21

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi

III SO/Wr 5/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-29

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi

III SO/Wr 3/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-27

Wniosek V. S. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie skargi

III SO/Wr 14/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SO/Wr 9/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-14

Wniosek M. B. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie skargi

III SO/Wr 1/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-04

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi na bezczynność

III SO/Wr 2/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-04

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi na przewlekłość postępowania

III SO/Wr 5/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-18

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi na bezczynność
1   Następne >   +2   4