Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 294/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi H. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie oku sygn. akt IV SAB/Wa 66/08