Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

IV SO/Gl 8/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń

VI SA/Wa 414/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1264/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 102/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Sprawa ze skargi J. B. w sprawie wymierzenia Komendantowi Głównemu Policji grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie

II SA/Wa 390/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

Skarga S. P. na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VI SO/Wa 20/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-30

Wniosek P. B. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Policji grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi