Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Lu 2/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-02

Wniosek skarżącego Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu niezastosowania się do obowiązku określonego art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)