Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Wr 19/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-29

Wniosek G. K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 9/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-22

Wniosek H. B. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta P. Z. grzywny za nieprzekazanie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. skargi 'na bezczynność OPS' w terminie właściwym do jej rozpoznania

IV SA/Wr 400/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-18

Sprawa ze skargi E. S. w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny z tytułu bezczynności po wydaniu wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt 4 II SA/Wr 2128/03

IV SA/Wr 401/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-18

Sprawa ze skargi E. S. w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny z tytułu bezczynności po wydaniu wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt 4 II SA/Wr 2277/03

IV SO/Wr 15/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-23

Wniosek [...] o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 24/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-07

Wniosek H. S. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 26/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-25

Wniosek M. D. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy