Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 659/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-07

Sprawa ze skargi D.M.G. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego

II SA/Rz 720/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-23

Sprawa ze skargi A.M. przeciwko Burmistrzowi U.D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1181/10

IV SO/Wr 9/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-22

Wniosek H. B. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta P. Z. grzywny za nieprzekazanie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. skargi 'na bezczynność OPS' w terminie właściwym do jej rozpoznania

I OZ 706/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku A.O. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Tuchowa grzywny w związku z nieprzekazaniem akt do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

II SO/Gd 1/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-09

Wniosek R. D. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie zasiłków rodzinnych

II SA/Lu 12/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi D. M. G. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego

III SA/Gd 775/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-06

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku w sprawie o sygnaturze III SA/Gd 621/12

III SO/Gd 11/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-05-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi kary grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi