Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

II SO/Lu 1/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-21

Wniosek Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Sądowi skargi na bezczynność tego organu

II SO/Lu 2/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-02

Wniosek skarżącego Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu niezastosowania się do obowiązku określonego art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II SO/Lu 15/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 19/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 20/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 24/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-21

Sprawa ze skargi T. W. z udziałem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia kary grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy społecznej

II SO/Lu 12/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-23

Sprawa ze skargi M. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

II SO/Lu 57/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-30

Wniosek w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 23/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-10-19

Wniosek M. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie do Sądu skargi w sprawie zasiłku okresowego
1   Następne >   3