Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Kr 28/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny

III SO/Kr 28/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie wymierzania grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

III SO/Kr 16/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi P. J. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

III SO/Kr 5/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

III SO/Kr 13/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-17

Wniosek R. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

III SO/Kr 12/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-20

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

III SO/Kr 5/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-10

Wniosek M. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi na decyzję nr [...] wraz z aktami sprawy

III SO/Kr 11/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-10

Wniosek M. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi na decyzję nr [...] wraz z aktami sprawy