Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Lu 26/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-10-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do sądu

II SO/Lu 61/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-12-13

Wniosek w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 35/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego zasiłku okresowego

II SO/Lu 58/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi M. W. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 52/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-16

Wniosek Z. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie Sądowi skargi dotyczącej usług opiekuńczych

II SO/Lu 41/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 43/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II SO/Lu 48/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SO/Lu 34/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-12

Wniosek w przedmiocie ukarania organu karą grzywny

II SO/Lu 60/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-12-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   5