Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 739/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi T. W. na niewykonanie orzeczenia NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 68/02 przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny.

II SA/Lu 297/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi T. W. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w przedmiocie zasiłku okresowego i celowego

II SO/Lu 9/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na bezczynność w zakresie niezawiadomienia o przekazaniu odwołania od decyzji nr [...]

II SA/Lu 437/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi Z.W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 51/02 dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 10/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na bezczynność w zakresie niezawiadomienia o przekazaniu odwołania od decyzji nr [...]

III SO/Kr 4/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-19

Wniosek Z. B. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy A za nieprzekazanie skargi w terminie

II SO/Lu 27/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za nieprzekazanie skargi do Sądu

II SA/Lu 738/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi T. W. na niewykonanie orzeczenia NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 52/02 przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

I OSK 40/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 50/02

I OSK 283/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 52/02 w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego
1   Następne >   3